e-Autoškola.cz

Největší server věnovaný autoškolám: 19,482 unikátních návštěvníků za měsíc červen. 134,293 od začátku roku 2008!

Autoškola bleeee

Reklama

Doporučujeme: Skvělé Provident půjčky vyřeší Vaše problémy. Vyzkoušejte také půjčky bez registru ihned, Zákoné pojištění vozidel . Hledáte profesionální autoškolu v Praze? Zkuste V.I.P. autoškola Praha, které je vybavena moderními auty. Oblékněte si hip hop oblečení, stylové kalhoty, boty, tepláky. Krutý Hadry, to je fakt husté oblečení. Ceny oblečení již od 250Kč. Vaše zdraví. Společenské a deskové hry, PC hry a hračky.

Bodový systém

Od 1.7.2006 u nás platí nový bodový systém. Za přestupky řidič dostává body, které se mu hromadí a po dosažení hranice 12 bodů přijde na jeden rok o řidičský průkaz.

Po roce bez přestupku se počet bodů sníží o 4 maximálně na 0. Do tohoto období se ale nezapočítívá doba, kdy má řidič udělený zákaz řízení. Podmínkou pro vrácení řidičského průkazu je opětovné přezkoušení o způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Další infromace a články v reakci na zavedení bodového systému

Bodové ohodnocení za porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích:

 • 1 bod:
  • nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h
  • neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
  • porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla
  • Porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“ nebo „Pěší zóna“
  • Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek „zákaz zastavení“ a „zákaz stání“)
  • neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením
  • neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy
 • 2 body:
  • nedovolená jízda po tramvajovém pásu
  • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
  • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle
  • neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
  • porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel
  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec
 • 3 body:
  • při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
  • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec
  • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
  • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
  • překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu
  • řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰
 • 4 body:
  • při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky
  • při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje
  • ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
  • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
  • překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.
  • řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá
  • řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena
 • 5 body:
  • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
  • řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  • řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti
  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
  • nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu
 • 6 body:
  • řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem
  • Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
  • při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
  • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
  • řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
 • 7 body:
  • řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
  • řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky
  • odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem
  • odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
  • odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
  • způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví
  • při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
Peugeot

Peugeot je značka druhé největší automobilky v Evropě Automobiles Peugeot založené koncem 19. století.

Automobily Peugeot jsou od roku 1929 pojmenovávány třemi (nebo čtyřmi) čisly s nulou uprostřed (první číslo označuje velikost auta, poslední pak model).

ostatní značky aut

Poznáte dopravní značku?

Dopravní značka

 

© e-autoskola.cz | kontakt | návštěvnost | reklama ne serveru | webdesign: Ošklivý sup

Zac Efron | Miley Cyrus | Cestujeme letadlem | ICQ | Katalog odkazu | Chorvatsko | Norsko | Španělsko | Emil Hácha | doučování matematiky | Webcams.cz | SMS služba | Hodinky budoucnosti!

TOPlist