e-Autoškola.cz

Největší server věnovaný autoškolám: 19,482 unikátních návštěvníků za měsíc červen. 134,293 od začátku roku 2008!

Autoškola bleeee

Reklama

Doporučujeme: Skvělé Provident půjčky vyřeší Vaše problémy. Vyzkoušejte také půjčky bez registru ihned, Zákoné pojištění vozidel . Hledáte profesionální autoškolu v Praze? Zkuste V.I.P. autoškola Praha, které je vybavena moderními auty. Oblékněte si hip hop oblečení, stylové kalhoty, boty, tepláky. Krutý Hadry, to je fakt husté oblečení. Ceny oblečení již od 250Kč. Vaše zdraví. Společenské a deskové hry, PC hry a hračky.

Vyzkoušejte si online testy pro autoškoly

Příkazové dopravní značky

KruhovĂ˝ objezd

KruhovĂ˝ objezd

P?ikazuje jízdu po kruhovém objezdu ve sm?ru ?ipek na zna?ce.

 
P?ikázaný sm?r jízdy p?ímo

P?ikázaný sm?r jízdy p?ímo

Z?ejmé.

 
P?ikázaný sm?r jízdy vpravo

P?ikázaný sm?r jízdy vpravo

Z?ejmé.

 
P?ikázaný sm?r jízdy vlevo

P?ikázaný sm?r jízdy vlevo

Z?ejmé

 
P?ikázaný sm?r jízdy p?ímo a vpravo

P?ikázaný sm?r jízdy p?ímo a vpravo

Z?ejmé.

 
P?ikázaný sm?r jízdy p?ímo a vlevo

P?ikázaný sm?r jízdy p?ímo a vlevo

Z?ejmé.

 
P?ikázaný sm?r jízdy vpravo a vlevo

P?ikázaný sm?r jízdy vpravo a vlevo

Z?ejmé.

 
P?ikázaný sm?r jízdy zde vpravo

P?ikázaný sm?r jízdy zde vpravo

P?ikazujĂ­ sm?r jĂ­zdy kam ?ipka ukazuje bezprost?edn? p?ed nebo za zna?kou.

 
P?ikázaný sm?r jízdy zde vlevo

P?ikázaný sm?r jízdy zde vlevo

P?ikazujĂ­ sm?r jĂ­zdy kam ?ipka ukazuje bezprost?edn? p?ed nebo za zna?kou.

 
P?ikázaný sm?r objí?d?ní vpravo

P?ikázaný sm?r objí?d?ní vpravo

P?ikazují objí?d?t ostr?vek nebo p?eká?ku ve sm?ru vyzna?eném ?ipkou nebo ?ipkami.

 
P?ikázaný sm?r objí?d?ní vlevo

P?ikázaný sm?r objí?d?ní vlevo

P?ikazují objí?d?t ostr?vek nebo p?eká?ku ve sm?ru vyzna?eném ?ipkou nebo ?ipkami.

 
P?ikázaný sm?r objí?d?ní vpravo a vlevo

P?ikázaný sm?r objí?d?ní vpravo a vlevo

P?ikazují objí?d?t ostr?vek nebo p?eká?ku ve sm?ru vyzna?eném ?ipkou nebo ?ipkami.

 
Sn?hové ?et?zy

Sn?hové ?et?zy

P?ikazuje ?idi?i motorového vozidla o t?ech a více kolech pokra?ovat v jízd? a? po nasazení sn?hových ?et?z? na nejmén? dv? hnací kola. Auta s pneumatikami s protiskluzovými hroty nemusí.

 
Sn?hové ?et?zy konec

Sn?hové ?et?zy konec

Ukon?uje platnost zna?ky „Sn?hovĂ© ?et?zy“.

 
Nejni??í dovolená rychlost

Nejni??í dovolená rychlost

P?ikazuje jet rychlostí nejmén? kolik je uvedeno na zna?ce (v km/h). Neplatí pokud by to vylu?ovali provozní podmínky (p?eká?ky) nebo pokud taková rychlost ohro?ovala bezpe?nost silni?ního provozu (mlha).

 
Konec nejnizsi dovolene rychlosti

Konec nejnizsi dovolene rychlosti

Ukon?uje platnost zna?ky „Nejni??Ă­ dovolená rychlost“.

 
Stezka pro chodce

Stezka pro chodce

P?ikazuje chodc?m v daném sm?ru u?ití takto ozna?eného pruhu nebo stezky. Ostatním ú?astník?m silni?ního provozu je jejich vyu?ití zakázáno.

 
Konec stezky pro chodce

Konec stezky pro chodce

Ukon?uje platnost zna?ky „Stezka pro chodce“.

 
Stezka pro cyklisty

Stezka pro cyklisty

P?ikazuje cyklist?m v daném sm?ru vyu?ití takto ozna?eného pruhu nebo stezky. Stezka m??e být vyzna?ena barevným povrchem, sárami nebo jiným povrchem. Ostatním ú?astník?m silni?ního provozu je jejich vyu?ití zakázáno (cyklista vedoucí kolo jej ale u?ít m??e).

 
Konec stezky pro cyklisty

Konec stezky pro cyklisty

Ukon?uje platnost zna?ky „Stezka pro cyklisty“.

 
Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

Slu?uje vĂ˝znam zna?ek „Stezka pro chodce“ a „Stezka pro cyklisty“. Chodci a cyklistĂ© se nesm?jĂ­ navzájem ohrozit.

 
Konec stezky pro chodce a cyklisty

Konec stezky pro chodce a cyklisty

Ukon?uje platnost zna?ky „Stezka pro chodce a cyklisty“.

 
Stezka pro chodce a cyklisty 2

Stezka pro chodce a cyklisty 2

P?ikazuje chodc?m a cyklist?m v daném sm?ru vyu?itím samostatného pruhu nebo stezky a ozna?uje jejich situování. Chodci a cyklisté mohou vedlej?ího pruhu vyu?ít jen p?i objí?d?ní nebo obcházení p?eká?ky.
RozdĂ­l oproti zna?ce „Stezka pro chodce a cyklisty“ je asi ten, ?e tady má ka?dĂ˝ na stezce sv?j pruh

 
Konec stezky pro chodce a cyklisty 2

Konec stezky pro chodce a cyklisty 2

Ukon?uje platnost zna?ky „Stezka por chodce a cyklisty 2“.

 
Stezka pro jezdce na zvĂ­?eti

Stezka pro jezdce na zvĂ­?eti

Prikazuje jezdc?m na zví?eti v daném sm?ru vyu?ít takto ozna?eného pruhu nebo stezky, ostatním ú?astník?m silni?ního provozu je vyu?ití zakázáno (vyu?ít ho smí i jezdec, kerý zví?e vede).

 
Konec stezky pro jezdce na zvĂ­?eti

Konec stezky pro jezdce na zvĂ­?eti

Ukon?uje platnost zna?ky „Stezka pro jezdce na zvĂ­?eti“.

 
P?ikázaný jízdní pruh

P?ikázaný jízdní pruh

P?ikazuje ?idi?i vyzna?eného druhu vozidla u?ít v daném sm?ru takto ozna?ený jízdní pruh. Na takto ozna?ený pruh smí ?idi? jiného druhu vozidla vjet jen p?i objí?d?ní, odbo?ování, otá?ení nebo p?i vjí?d?ní (vyjí?d?ní) na pozemní komunikaci. Nesmí p?itom dojít k ohro?ení ani omezení vozidel, pro které je pruh ur?en. Do zna?ky se dává symbol vozidla nebo p?íhodný nápis.

 
Konec p?ikázaného jízdního pruhu

Konec p?ikázaného jízdního pruhu

Ukon?uje platnost zna?ky „P?ikázanĂ˝ jĂ­zdnĂ­ pruh“.

 
Rozsvi» sv?tla

Rozsvi» sv?tla

P?ikazuje ?idi?i rozsvítit sv?tla stanovená pro dané vozidlo.

 
Rozsvi» sv?tla – konec

Rozsvi» sv?tla – konec

Ukon?uje platnost zna?ky „Rozsvi» sv?tla“. Zna?ka ale nic nem?nĂ­ na povinnosti u?Ă­t stanovenĂ© osv?tlenĂ­ vozidla z obecnĂ© Ăşpravy o provozu na pozemnĂ­ch komunikacĂ­ch.

 
JinĂ˝ p?Ă­kaz

JinĂ˝ p?Ă­kaz

Zna?ka vyjad?uje jinĂ˝ p?Ă­kaz ne? pro kterĂ˝ jsou zna?ky. P?Ă­kaz je vĂ˝jád?enĂ˝ nápis na zna?ce („P?ejdi na druhou stranu“).

 
Konec jiného p?íkazu

Konec jiného p?íkazu

Ukon?uje platnost zna?ky „JinĂ˝ p?Ă­kaz“.

 

Dopravní značky

Nejnovější videa

videa autoškol

Poznáte dopravní značku?

Dopravní značka

 

© e-autoskola.cz | kontakt | návštěvnost | reklama ne serveru | webdesign: Ošklivý sup

Zac Efron | Miley Cyrus | Cestujeme letadlem | ICQ | Katalog odkazu | Chorvatsko | Norsko | Španělsko | Emil Hácha | doučování matematiky | Webcams.cz | SMS služba | Hodinky budoucnosti!

TOPlist