e-Autoškola.cz

Největší server věnovaný autoškolám: 19,482 unikátních návštěvníků za měsíc červen. 134,293 od začátku roku 2008!

Autoškola bleeee

Reklama

Doporučujeme: Skvělé Provident půjčky vyřeší Vaše problémy. Vyzkoušejte také půjčky bez registru ihned, Zákoné pojištění vozidel . Hledáte profesionální autoškolu v Praze? Zkuste V.I.P. autoškola Praha, které je vybavena moderními auty. Oblékněte si hip hop oblečení, stylové kalhoty, boty, tepláky. Krutý Hadry, to je fakt husté oblečení. Ceny oblečení již od 250Kč. Vaše zdraví. Společenské a deskové hry, PC hry a hračky.

Vyzkoušejte si online testy pro autoškoly

Výstražné dopravní značky

Zatá?ka vpravo (vlevo)

Zatá?ka vpravo (vlevo)

..prost? zatá?ka

 
Dvojitá zatá?ka, první vpravo (vlevo)

Dvojitá zatá?ka, první vpravo (vlevo)

Dv? po sob? jdoucí protism?rné zatá?ky

 
Křižovatka

Křižovatka

Upozor?uje na k?ižovatku, kde není p?ednost v jízd? upravena svislými dopravními zna?kami

 
Pozor, kruhovĂ˝ objezd

Pozor, kruhovĂ˝ objezd

Upozor?uje na k?i?ovatku s kruhovým objezdem

 
Nebezpe?né klesání

Nebezpe?né klesání

Klesání komunikace p?esahuje 10% (vyzna?en je skute?ný sklon), nebo podmínky v tomto úseku s klesáním jsou nebezpe?né.
K rozli?ení stoupání a klesání, berte to tak jak se ?te, zleva doprava. Tak?e tady jedete zleva dol???? ;-)

 
Nebezpe?né stoupání

Nebezpe?né stoupání

Stoupání komunikace p?esahuje 10% (vyzna?en je skute?ný sklon), nebo podmínky v tomto úseku se stoupáním jsou nebezpe?né

 
Zú?ená vozovka z obou stran

Zú?ená vozovka z obou stran

Oproti p?edcházející ?ásti komunikace se zde zu?uje vozovka, nebo se tramvajová kolej p?ibli?uje k chodníku (a mezitím se asi práv? jezdí :-)

 
Zú?ená vozovka z jedné strany

Zú?ená vozovka z jedné strany

Oproti p?edcházející ?ásti komunikace se zde zu?uje vozovka, nebo se tramvajová kolej p?ibli?uje k chodníku (a mezitím se asi práv? jezdí :-)

 
Nerovnost vozovky

Nerovnost vozovky

Upozor?uje na v?emo?ný nerovný povrch vozovky, nebo jednotlivé hrboly. M??e se plést se zna?kou Pozor, zpomalovací práh. Sta?í si pamatovat, dva hrby jsou neúm?lé nerovnosti a jeden je um?lý hrb. Tato zna?ka ale m??e ozna?ovat i jen jednu nerovnost.

 
Pozor, zpomalovací práh

Pozor, zpomalovací práh

Upozor?uje na Ăşm?lou nerovnost vozovky.

 
Nebezpe?Ă­ smyku

Nebezpe?Ă­ smyku

MĂ­sto kde m??e dojĂ­t ke smyku vozidla.

 
Provoz v obou sm?rech

Provoz v obou sm?rech

Oproti p?edchozímu úseku je provoz trvale nebo do?asn? v obou sm?rech komunikace. M??e také ukon?ovat sm?rov? rozd?léné komunikace (to netu?ím co jako znamená,..)

 
Sv?telné signály

Sv?telné signály

Provoz ?ízený semaforem, kde byste to ne?ekali nebo kde je to ?patn? viditelné.

 
Pozor, p?echod pro chodce

Pozor, p?echod pro chodce

Upozor?uje v?dy na p?echod pro chodce mimo obec nebo na p?echod v obci, kde je v n?jakém nep?ehledném úseku.

 
D?ti

D?ti

Kdekoliv kde je moc d?tĂ­ nebo ?ance ?e vb?hnou do vozovky.

 
ZvĂ­?ata

ZvĂ­?ata

?astý výskyt zví?at na komunikaci.

 
Zv??

Zv??

?astý výskyt zv??e na komunikaci. Rozdíl mezi zv??í a zví?aty je ten ?e u zví?at jde o domácí zví?ata (na zna?ce je kráva) a zv?? je divoká (na zna?ce je jelen).

 
Práce

Práce

Upozor?uje na práci na komunikaci nebo jejích sou?ástech, která m??e ohrozit bezpe?nost provozu nebo pracovník?.

 
Bo?nĂ­ vĂ­tr

Bo?nĂ­ vĂ­tr

Úsek kde nenadálý prudký bo?ní vítr m??e ohrozit bezpe?nost provozu.

 
Odlétávající ?t?rk

Odlétávající ?t?rk

Místo kde je na vozovce ve v?t?í mí?e volný ?t?rk, který by mohl ohrozit bezpe?nost ú?astník? silni?ního provozu. Já v téhle zna?ce v?dycky vid?l vybuchující auto :-)

 
PadajĂ­cĂ­ kamenĂ­

PadajĂ­cĂ­ kamenĂ­

Úsek kde m??e dojít k sesuv? nebo padání kamení na vozovku. Symbol na zna?ce je z?ejm? nato?en podle strany ze které to padá.

 
Cyklisté

Cyklisté

Upozor?uje na místo, kde se bu? cyklisté ?asto vyskytují, nebo na vozovku vjí?dí ?i jí p?ejí?dí.

 
Letadla

Letadla

Místo kde v malé vý?ce nad komunikací p?elétávají letadla.

 
Pozor, tunel

Pozor, tunel

Upozor?uje na tunel, kde platí pravidla pro chování v tunelu (??).

 
Jiné nebezpe?í

Jiné nebezpe?í

Ozna?uje úsek, kde hrozí n?jaké nebezpe?í a není pro n?j n?jaká konkrétní zna?ka. P?esný druh nebezpe?í je popsán na dodatkové tabulce popisem nebo symbolem.

 
Kolona

Kolona

Nebezpe?í výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

 
Náledí

Náledí

Úsek se zvý?eným nebezpe?ím ?astého výskytu náledí.

 
Tramvaj

Tramvaj

Upozor?uje (pokud je to nutné v zájmu bezpe?nosti provozu) zejména na místo, kde tramvaj k?i?uje sm?r jízdy ostatních vozidel.

 
Mlha

Mlha

Výskyt mlhy nebo kou?e zni?ujícího viditelnost. Tak tuhle zna?ku sem je?t? nevid?l :-)

 
Nehoda

Nehoda

Upozor?uje na mĂ­sto dopravnĂ­ nehody. Velice zajĂ­mavej symbol pro tuhle zna?ku.

 
Nebezpe?ná krajnice

Nebezpe?ná krajnice

Úsek kde je nebezpe?né vjet na krajnici.

 
®elezni?ní p?ejezd se závorami

®elezni?ní p?ejezd se závorami

®elezni?ní p?ejezd vybavený celými nebo polovi?ními závorami. No to je prost? plot, tomu se jinak ?íkat ani nedá :-)

 
®elezni?ní p?ejezd bez závor

®elezni?ní p?ejezd bez závor

®elezni?ní p?ejezd bez závor. Se závorami se zapamatuje tak, ?e nejd?ív vidíte závory, tak?e na zna?ce jsou závory (ten plot), kde?to bez závor je rovnou vid?t ma?inka.

 
Náv?stní deska

Náv?stní deska

Zna?ka p?edem upozor?uje na ?elezni?nĂ­ p?ejezd. T?i ?áry je vzdálenost 240m, dv? 160m a jedna 80m. Sta?Ă­ si pamatovat t?ch 80m a v?d?t ?e je to násobek po?tu ?ar. Nad zna?ku 240m se umĂ­s»ujĂ­ zna?ky „®elezni?nĂ­ p?ejezd se závorami“ a „®elezni?nĂ­ p?ejezd bez závor“.
Problematické jsou dva p?ejezdy za sebou kde jsou k sob? blý? ne? 240m, nevejde se tam u? n?která zna?ka. Pak se zna?ky ozna?ující závory dávají na ty první (tedy kdy? chybí 240m tak nad zna?ku 160m). Na vzdálenost krat?í ne? 80m se p?idává dodatková tabulka se vzdáleností. Pokud je vzdálenost mezi p?ejezdy krat?í ne? 30m, je zna?ka pro oba p?ejezdy spole?ná. Pokud je navíc p?ejezd bez závor, má pod sebou dodatkovou tabulku Po?et ozna?ující po?et p?ejezd?.
No docela peklo se v tom vyznat, je?t? se tam ?e?í p?ejezdy za odbo?kou a podobn?, ale to u? se rad?i nechám p?ejet vlakem,..

 
Výstra?ný k?í? pro ?elezni?ní p?ejezd jednokolejný

Výstra?ný k?í? pro ?elezni?ní p?ejezd jednokolejný

Ozna?uje jednokolejnĂ˝ ?elezni?nĂ­ p?ejezd a je umĂ­st?nĂ˝ bezpost?edn? p?ed p?ejezdem.

 
Výstra?ný k?í? pro ?elezni?ní p?ejezd vícekolejný

Výstra?ný k?í? pro ?elezni?ní p?ejezd vícekolejný

Ozna?uje vĂ­cekolejnĂ˝ ?elezni?nĂ­ p?ejezd a je umĂ­st?nĂ˝ bezpost?edn? p?ed p?ejezdem.

 

Dopravní značky

Nejnovější videa

videa autoškol

Poznáte dopravní značku?

Dopravní značka

 

© e-autoskola.cz | kontakt | návštěvnost | reklama ne serveru | webdesign: Ošklivý sup

Zac Efron | Miley Cyrus | Cestujeme letadlem | ICQ | Katalog odkazu | Chorvatsko | Norsko | Španělsko | Emil Hácha | doučování matematiky | Webcams.cz | SMS služba | Hodinky budoucnosti!

TOPlist